PRAVIDLA

Obecná:

 • Každý je povinnen nosit v herním prostoru po celou dobu hry ochranné brýle, minimálně odpovídající normou ochranným pracovním brýlím. Při porušení bude hráč napomenut, při opakování bude ihned vyloučen ze hry. Mřižkované brýle jsou zakázány!
 • Zásah platí do jakékoliv části hráčova těla nebo vybavení.Nehrajeme na neprůstřelné vesty, helmy...
 • Friendly fire platí vždy, za všech okolností.
 • Nehrajeme na mediky
 • Hrajeme pouze s certifikovanými zbraněmi, sloužícími k airsoftu. Tedy střelbě malých plastových kuliček. Ostatní makety nebo střelné zbraně je zakázáno vnášet nebo používat.
 • Reflexní vesta na označení mrtvoly je povinná a bude striktně vyžadována!
 • Všichni hráči se jakékoliv akce pořádané Airsoftbattles účastní na vlastní nebezpečí

Pyrotechnika:

 • Není-li u popisu akce uvedeno jinak, veškerá pyrotechnika je zakázána.
 • Pokud je pyrotechnka povolena, pak jen dýmovnice, jejichž odpálení není doprovázené výrazným zvukovám efektem (hlasitost petardy).

Štíty:

 • Mobilní štít je replikou, věrně připomínající tvarem a vzhledem štít, používaný v reálných konfliktech. Nejedná se o dveře od ledničky, utržené dveře od skříně a podobně!
 • Hráč mající v úmyslu štít na kterékoliv akci použít se může dohodnout s organizátory před akcí, zda jeho typ štítu splňuje podmínky, případně může přijet se štítem přímo na akci a nechat organizátora rozhodnout na místě.
 • Organizátor si vyhrazuje právo povolit/zakázat každý jednotlivý kus štítu před každou akcí na místě.
 • Zásah do štítu nemá vliv na život nosiče (je neprůstřelný). Nosič však může být zasažen z boku, pod štítem, nad ním... Pravidla na zásah nosiče platí stejně, jako pro kteréhokoliv jiného hráče.
 • Používáme jen granáty, které vymetají kuličky (a jen na speciálně pro to určených akcích). Pokud je tedy nosič štítu zasažen do svého těla, je považován za zasaženého.
 • Zasažený hráč může a) ohlásit zásah, položit štít na zem a odejít b) ohlásit zásah a odejít na mrtvoliště se štítem.
 • Při odchodu na mrtvoliště dodržujte fair play! Jak nosič, tak aktivní hráči kolem nosiče. Neschovávejte se za něj, nosič nepřekáží/cloní...

CQB:

 • Boje na krátkou vzdálenost jsou i v airsoftu často bolestivé. Pro boj v budovách se doporučuje mřížka přes obličej, silná šála a zesílené rukavice. Když do budov vstupujete, počítejte s bolestivým hitem, bojujete na velmi krátkou vzdálenost…  
 • Chovejte se obzvláště opatrně a s rozmyslem, než zmáčknete spoušť.
 • Použití sniperek, kulometů a zbraní nemajících možnost nastavení „semi“ na přepínačí střelby je přísně zakázáno.
 • Do budov, v budovách a z budov se smí střílet jen a pouze na „semi“

Slušné chováni:

 • Jsme lidi a jedeme se vyblbnout. Zaroveň ale provádíme interakci mezi sebou. Chovejte se k sobě s respektem, dodržujte slušné chování.
 • Je ctí každého hráče chovat se slušně. V případě nejasného zásahu udržet nervy na uzdě a jednat s chladnou hlavou. Nepoužívat vulgarismy, nepořvávat na sebe.
 • Je ctí každého hráče přiznat zásah. Sporné situace řeší terč, nikoliv střelec! (Všichni známe usilovnou střelbu na terč skrz křoví, s jistotou zásahu a ono nic. A z pohledu terče opravdu k zásahu nemuselo dojít...)
 • Na krátkou vzdálenost, kdy si hráč není jist, zda by výstřel nezpusobil fyzické zranení protihráče a zaroveň za situace, že má na protivníka naprosto čistý výhled, místo zmáčknutí spouště hlasitým výkřikem „Bang Bang!“ nebo „Máš!“ a zbraní namířenou na protihráče dá najevo výstřel. Cíl se ihned odebíra na mrtvoliště.
 • Pokud je to jen trochu možné, smeřujeme střelbu na protivníka mimo hlavu.
 • Střílíme v kratších dávkách, není zapotřebí na protivníka vysypat celý zásobník.
 • Zasažený hráč dává najevo, že byl zasažen. Vykřikne HLASITĚ „mám“ nebo „hit“ směrem ke střelci, zvedne ruku, nasadí reflexní vestu a odchází na mrtvoliště.
 • Mrtvola se následně odebírá na mrtvoliště. Nese zbraň viditelně tak, aby bylo na první pohled jasné, že je hráč mrtvolou.
 • MRTVOLA NEMLUVÍ

LIMITY:

AEG + MANUAL:

Elektrická zbraň s možným jiným módem, než semi 140 m/s

Elektrická zbraň kvalifikovaná jako kulomet 150 m/s

Elektrická zbraň, upravená nebo mající pouze mód semi 160 m/s

Manálni sniperka 3.5J - měří se s 0.48 + Povinná záložní zbraň, kterou hráč přinese ukázat k chronu

Manuální zbraň, jiná, než sniperka 160 m/s

HPA

Full auto - 2J, měří se  s 0.30
Semi - 2.6J - měří se s 0.40
Bolt - 3.5J - měří se s 0.48 + Povinná záložní zbrań, kterou hráč přinese ukázat k chronu

Ihned po změřeni dojde u HPA k nasazení tournament locku a zaplombování. Hráč bez tournament locku nenastoupí do hry!

MUNICE POUŽÍVANÁ PŘI CHRONU JE ZÁROVEŇ NEJTĚŽŠÍ, KTEROU SMÍ HRÁČI V DANNÝCH KATEGORIÍCH POUŽÍT!

GAS:

Full auto - 2J, měří se s 0.30
Semi - 2.6J - měří se s 0.40
Bolt - 3.5J - měří se s 0.48

 

Sankce:

 • Porušení pravidel vede k napomenutí hráče nebo jednotky. Opakované porušení pravidel jednotlivcem nebo jednotkou povedou k okamžitému vyloučení ze hry.
 • Obzvláště závažné jednaní proti pravidlům povede k okamžitému vyloučení jednotlivce nebo jednotky ze hry.
 • Terminátory, kropiče, lidi střilející bez rozmyslu a headhuntery mezi sebou nechceme. Nejste k nám zváni a na našich akcích vás nechceme. Návyky tohoto typu se snažíme potírat okamžitým vyhazovem jednotlivce nebo jednotky ze hry.