PRAVIDLA

Obecná:

 • Každý je povinnen nosit v herním prostoru po celou dobu hry ochranné brýle, minimálně odpovídající normou ochranným pracovním brýlím. Při porušení bude hráč napomenut, při opakování bude ihned vyloučen ze hry. Mřižkované brýle jsou zakázány!
 • Zásah platí do jakékoliv části hráčova těla nebo vybavení.Nehrajeme na neprůstřelné vesty, helmy...
 • Friendly fire platí vždy, za všech okolností.
 • Nehrajeme na mediky
 • Hrajeme pouze s certifikovanými zbraněmi, sloužícími k airsoftu. Tedy střelbě malých plastových kuliček. Ostatní makety nebo střelné zbraně je zakázáno vnášet nebo používat.
 • Reflexní vesta na označení mrtvoly je povinná a bude striktně vyžadována!
 • Všichni hráči se jakékoliv akce pořádané Airsoftbattles účastní na vlastní nebezpečí

Pyrotechnika:

 • Není-li u popisu akce uvedeno jinak, veškerá pyrotechnika je zakázána.
 • Pokud je pyrotechnka povolena, pak jen dýmovnice, jejichž odpálení není doprovázené výrazným zvukovám efektem (hlasitost petardy).

CQB:

 • Boje na krátkou vzdálenost jsou i v airsoftu často bolestivé. Pro boj v budovách se doporučuje mřížka přes obličej, silná šála a zesílené rukavice. Když do budov vstupujete, počítejte s bolestivým hitem, bojujete na velmi krátkou vzdálenost…  
 • Chovejte se obzvláště opatrně a s rozmyslem, než zmáčknete spoušť.
 • Použití sniperek, kulometů a zbraní nemajících možnost nastavení „semi“ na přepínačí střelby je přísně zakázáno.
 • Do budov, v budovách a z budov se smí střílet jen a pouze na „semi“

Slušné chováni:

 • Jsme lidi a jedeme se vyblbnout. Zaroveň ale provádíme interakci mezi sebou. Chovejte se k sobě s respektem, dodržujte slušné chování.
 • Je ctí každého hráče chovat se slušně. V případě nejasného zásahu udržet nervy na uzdě a jednat s chladnou hlavou. Nepoužívat vulgarismy, nepořvávat na sebe.
 • Je ctí každého hráče přiznat zásah. Sporné situace řeší terč, nikoliv střelec! (Všichni známe usilovnou střelbu na terč skrz křoví, s jistotou zásahu a ono nic. A z pohledu terče opravdu k zásahu nemuselo dojít...)
 • Na krátkou vzdálenost, kdy si hráč není jist, zda by výstřel nezpusobil fyzické zranení protihráče a zaroveň za situace, že má na protivníka naprosto čistý výhled, místo zmáčknutí spouště hlasitým výkřikem „Bang Bang!“ nebo „Máš!“ a zbraní namířenou na protihráče dá najevo výstřel. Cíl se ihned odebíra na mrtvoliště.
 • Usťovou rychlost nekontrolujeme, avšak situace, kdy dojde k opakovanemu poranění protivnika stejnym hráčem nebo nastane obzvláště kritická situace spojená s negativním dopadem, je majitel této zbraně okamžite vyloučen ze hry.
 • Pokud je to jen trochu možné, smeřujeme střelbu na protivníka mimo hlavu.
 • Střílíme v kratších dávkách, není zapotřebí na protivníka vysypat celý zásobník.
 • Zasažený hráč dává najevo, že byl zasažen. Vykřikne HLASITĚ „mám“ nebo „hit“ směrem ke střelci, zvedne ruku, nasadí reflexní vestu a odchází na mrtvoliště.
 • Mrtvola se následně odebírá na mrtvoliště. Nese zbraň viditelně tak, aby bylo na první pohled jasné, že je hráč mrtvolou.
 • MRTVOLA NEMLUVÍ

LIMITY:

Elektrická zbraň s možným jiným módem, než semi 140 m/s

Elektrická zbraň, upravená nebo mající pouze mód semi 160 m/s

Manálni sniperka 190 m/s + Povinná záložní zbraň, kterou hráč přinese ukázat k chronu

Manuální zbraň, jiná, než sniperka 160 m/s

HPA a plyn meří vlastním kulivem a měří v Joule.

Zbraň, umožňující full auto 2.0 J

Zbraň umožňující pouze semi 2.6 J

Zbraň u které se musí natáhnout zavěr u každého výstřelu 3.6 J + Povinná záložní zbrań, kterou hráč přinese ukázat k chronu

Ihned po změřeni dojde u HPA k nasazení tournament locku a zaplombování.

HPA:

 • Každý hráč, vybavený puškou na systému HPA musí mít u sebe tournament lock, bez něj nebude vpuštěn do hry (Je koupě například zde: https://www.anareus.cz/detail.php?id=11040)
 • Limit pro všechny zbraně na systému HPA je stanoven 0.40, těžší jsou zakázány.
 • Maximální úsťová rychlost pušek, samopalů atd na systému HPA je stanovena na 150 m/s při měření 0.20 municí.
 • Maximální úsťová rychlost sniperek na systému HPA je stanovena na 170 m/s při měření 0.20 municí.
 • Je věcí každého hráče, aby upozorníl organizátora během registrace, že bude používat pušku na systému HPA. Společně přeměří rychlost vystřelené munice pomocí chrona. Následně si hráč na bombu nasadí tournament lock, kterou organizátor zaplombuje páskou.
 • Během hry se budou organizátoři pohybovat herní plochou. Jejich úkolem mimo jiné bude kontrolovat zaplombovanost bomb s hnacim plynem a testovat zbraně na chronu v poli.
 • Hráč se sundaným tournament lockem/plombou od organizátora nebo hráč, který v poli nastřílí do chrona více, než je povolená odchylka bude ihned vyloučen ze hry.

Sankce:

 • Porušení pravidel vede k napomenutí hráče nebo jednotky. Opakované porušení pravidel jednotlivcem nebo jednotkou povedou k okamžitému vyloučení ze hry.
 • Obzvláště závažné jednaní proti pravidlům povede k okamžitému vyloučení jednotlivce nebo jednotky ze hry.
 • Terminátory, kropiče, lidi střilející bez rozmyslu a headhuntery mezi sebou nechceme. Nejste k nám zváni a na našich akcích vás nechceme. Návyky tohoto typu se snažíme potírat okamžitým vyhazovem jednotlivce nebo jednotky ze hry.