6.4. - PROTIOFENZÍVA

Bližší informace budou zveřejněny v brzku.